Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Taure traktorimüügi tulemused paranevad vaikse vaheaasta kiuste.

Hoolimata tõigast, et tänavu on traktorite ja teiste põllumajandusseadmete müügiturul vaikne periood Euroopa Liidu abirahade kasutamise vaheaja tõttu, on Eesti ühe suurema traktorimüüja, Valtra masinate ainuesindaja AS Taure kasvatanud esimeses kvartalis oma käivet 14% ja parandanud ka kasumlikkust, ütles AS Taure juhatuse esimees Toomas Jürgen.

Toomas Jürgeni sõnul on oma panuse Taure müügiedusse andnud ka käesoleval aastal valikusse lisandunud Valtra S-seeria kuuluvad suurema jõudlusega, üle 300 hobujõulised traktorid. Üldiselt on aga Jürgeni hinnangul 2014. aastal  oodata traktorite ja teiste seadmete müügiturul tuntavat tagasiminekut Euroopa Liidu abirahade kasutamise vaheaja tõttu ning alles 2015. aastal peaks sellele järgnema uue perioodi avanemisega kaasnev mõningane tõus.

Vahe-aasta on rasketehnika müügile mõjunud erinevalt. Jürgen refereeris konkurendi AS Tatoil juhatuse esimeest Mati Nõmmsalu, kelle sõnul mõjutavat vaheaasta kõige rohkem kombainide müüki. Samas on ka Tatolil traktorite müük tänavu kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Traktorite müügimahud on statistika põhjal vähenenud Stokker Agril ja Konekesko Eestil. ARK andmetel on traktorite müügi koguarv 2014. aasta esimese viie kuuga vähenenud 24% - 271 ühikule, millest 37 olid Valtra traktorid ja mis on ühe ühiku võrra rohkem, kui 2013. aastal.

Taure äriarendust konsulteeriva Investment Agency OÜ juhatuse liikme Illar Kaasiku arvates toetab põllumajandustehnika müüginumbreid lähema aasta jooksul asjaolu, et Eesti põllumajandussektor on kasvufaasis. “Viimastel aastatel on kasve toetanud Euroopa Liidu abimeetmed ning soodsad põllumajandustoodete hinnad. Uue perioodi struktuurifondide avanemine ja suuremad põllumajandustoetused annavad järjekordse uue tõuke ka masinapargi uuendamisele,” märkis ta.

Rasketehnika müüki mõjutavatest olulisematest põllumajandussektori näitajatest tõi Kaasik esile, et näiteks 2013. aastal kasvas Eesti teravilja ning teraviljatoodete eksport  võrreldes aasta varasemaga 12%, jõudes välja 505 000 tonnini. Ekspordi rahaline väärtus küll vähenes 2% tingituna mõningasest hindade langusest, kuid kogusumma moodustas siiski 106 miljonit eurot. Aastal 2013. toodeti Eestis kokku 990 000 tonni teravilja, millest 600 000 tonni kasutati siseturul.

Eesti ühe suurema traktorimüüja, Valtra ainuesindaja AS Taure 2013. aasta käive oli 13,2 miljonit eurot, jäädes samasse suurusjärku aasta varasemaga. 2013. aastal müüs Taure kokku 72 uut ja 9 kasutatud traktorit. 2013. aastal sulges ettevõtte ka kahjumit tootva autovedude üksuse, parandades sellega oma EBITDA marginaali 0.5% võrra 6,3%-le. Kokkuvõttes kasvas Taure maksude- ja kulumieelne kasum (EBITDA)  2013. aastal 787 000 eurolt 840 000 eurole.

Taure AS on AGCO Groupi kuuluva Valtra traktorite ainuesindaja Eestis, mis müüb traktoreid, põllu-, metsa– ja teehooldusseadmeid. 1992. aastal asutatud ettevõte on oma tegevusaja jooksul müünud üle 1300 Valtra traktori. Taurel on kaks müügi- ja hooldusega tegelevat esindust Türil ja Tartus. Lisaks müügitegevusele pakub ettevõte müüdud seadmetele järelhooldusteenust ning varuosi.

Illar Kaasik, Investment Agency OÜ partner