Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Silberauto tehingust

Väino Kaldoja otsus müüa oma ettevõte on õigeaegne. Üks põhjustest, nagu ta ise kirjutab, on vanus. Teiseks põhjuseks on muutused, mis toimuvad transporditehnoloogiate ja keskkonnanõuete valdkonnas.

2019 aprillis kinnitasid Euroopa Parlament ja Nõukogu regulatsiooni 2019/631, mis kehtestab CO2 heitekoguse nõuded uutele sõiduautodele ning kaubikutele perioodiks alates 2020. Seega on autotööstused järgmisest aastast olukorras kus nõuded autode saastekoormuse vähendamiseks karmistuvad. Mitmed autotootjad on üritanud lahendada probleeme kasutades uudseid tehnoloogiaid nagu AdBlue, tahmafiltrid, hübriidtehnoloogiad jne. Samuti oleme lugenud skandaalidest tegelike heitmekoguste moonutamise osas.

2021. aastaks peavad autotootjad uute müüdud autode keskmise CO2 heitekoguse tooma alla 95 g/km. Näiteks Volkswagenit on ootamas ees 1,4 miljardi euro suurune trahv, kuna prognoosi kohaselt ei suudeta eesmärki täita. autotootjad-trahviringil

Üha karmistuvate regulatsioonide tulemusena on autotootjad arendanud välja rea uusi elektriautode mudeleid, mis on nii 2019 kui ka järgnevatel aastatel turule jõudmas. Elektriautode ajastuga kaasneb autotööstuste jaoks suur rahakulu arendustegevuseks, kuna lisaks uute mudelite välja töötamisele on vaja suurendada tootmisvõimsusi nii elektriautode tootmisel kui ka akupankade tarnimisel. Elektriautoga kaasneb auto valdkonnas lähitulevikus veel järgmine probleem- nende hoolduse vajadus on oluliselt väiksem võrreldes sisepõlemismootoritega sõidukitega. Kokkuvõttes on autotööstust ootamas muudatused, mis võivad kesta, nagu Väino Kaldoja arvab, lähimad 10-15 aastat.

Konsolideerumisprotssesside kaudu otsivad autotööstused effektiivusust ja püüavad säilitada äritegevuse kasumlikkust. Auto jaemüügivaldkonda pikemas perspektiivis võib oodata ees veel suurem muudatus, sest miks peaks tootja ja kliendi vahel hoidma kallist maaletoojate ja jaemüüjate võrgustikku kui uued tehnoloogiad võimaldavad tootjal suhelda lõppkliendiga otse. Tõenäoliselt omavad tootjafirmad juba täna mahukaid andmebaase oma lõppklientide osas, teades nende tarbimisharjumisi ning ostukäitumist, mistõttu on tootjatel lihtne siseneda e-kaubanuse vormis uude äritsüklisse.

Väino Kaldoja, müües ettevõtte, saab keskenduda sellele, millest ta on palju kirjutanud ehk ühiskonna edendamisele ja uute tehnoloogiate arendamisele kasutades oma laialdasi erialaseid teadmisi ning vabanenud kapitali. Tuletame meelde- isesõitev buss Kadriorus on just Silberauto ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös sündinud.

Silberauto tehing on märgilise tähendusega muutustest, mis tabavad mitmeid ärivaldkondi nii pollitiliste otsuste tulemusena (nagu selleks on CO2 normide karmistumine) kui ka tingituna teise masinarevolutsioonina kirjeldavate uute tehnoloogiate (tehisintellekt, sensorite revolutsiooniline areng, arvutustehnoloogiate võimsuste kasv jne) mõjust.

Tulenevalt vanusest ja hinnates  ettevõtte juhtkonna huvi ja võimekust  juhtida ettevõtet muutuste suunas, on vaja teha õige otsus õigel ajahetkel ning leida oma ettevõttele turul parim ostja.

 

Investment Agency partner Illar Kaasik (Investment Agency on 20 aastase ajalooga M&A valdkonna ettevõte mille põhifookus on ettevõtete müügiprotsessi korraldamine)