Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Laovarude kajastamine bilansis

Suur osa ettevõtjaid puutuvad ühel hetkel kokku ettevõtte ostu- või müügiprotsessiga.
Ostja ja müüja vaheliste läbirääkimiste käigus tõstatub tihti küsimus - Kas laovarude väärtus on bilansis õiglaselt kajastatud?

Kui ettevõte soetab materjale edasimüügiks, siis tavaliselt kajastatakse need bilansis kas soetusmaksumuses või realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest milline hind on väiksem. Mõne aja möödudes nõudlus kauba vastu väheneb ning tekib vajadus laovarude ümberhindluseks eesmärgiga viia laovarude väärtus turuhinnaga vastavusse. Lähenemine laovarude ümberhindamisele on iga ettevõtte jaoks erinev, sõltudes sellest, millises valdkonnas ettevõte tegutseb. 

Näiteks kui ettevõte tegeleb kruvide ja mutrite müügiga, mille omadused ja kuju aastate jooksul ei muutu ning nõudlus selle toote vastu ja turuhind jäävad praktiliselt samaks, siis ümberhindamine võib toimuda väga väikeses ulatuses. Moevaldkonnas tegutsevad ettevõtted kasutavad laovarude ümberhindamisel teistsugust loogikat.
Nõudlus rõivaste, aksessuaaride ja muu moekauba vastu on hooaja lõpus madalam kui hooaja alguses ning paari aasta pärast mood muutub ning sellest tulenevalt ei ole moekaupu enam võimalik esialgse hinnaga müüa. Seetõttu hinnatakse bilansi koostamisel eelmisel hooajal müümata jäänud laos asuv kaup allapoole. 

Kiire elektrooniliste seadmete ja tehnika areng ning uue kauba lisandumine ja pidev valdkonna täiustamine põhjustavad varasemate mudelite moraalset vananemist. Teisisõnu on toimumas protsess kus toote kvaliteet väheneb, säilitades nende numbrilised näitajad. Pidev arenguprotsess  sunnib antud valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid inventuuri käigus agressiivsemalt oma laovarusid ümber hindama. 
Sõltuvalt majandusharust võivad ümberhindluse määrad moodustada 2-3% aastas või isegi 10-20% kvartalis.

Õigeaegne inventuur ja varude ümberhindlus võimaldavad täpsemalt määrata kauba mahtu, mille nõudlus on vähenenud, aitab taastada tarbijate huvi kaupade vastu ja müüa kaupu ilma kahjumita.
Turuhinna languse korral allapoole soetusmaksumust võimaldab perioodiline ümberhindamine jaotada kahjumi erinevate perioodide vahel ning viia laovarude bilansilise väärtuse reaalsusega kooskõlla.

Varude bilansis õiglases väärtuses kajastamise eest vastutab ettevõtte juhatus, kaasates vajadusel eksperte varude väärtuse hindamiseks. Kui konkreetses valdkonnas puudub turul ekspert, tuleb juhatusel anda hinnang varude õiglasele väärtusele mis vastaks turuhinnale.
  
Aleksei Vorobjov, Investment Agency OÜ analüütik