Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Möödunud seminar koostöös LHV ja BaltCap-iga

Taasiseseisvumisaja algusest tegutsenud ettevõtted hakkavad mõne aasta pärast saama 25. aastaseks ja ühel hetkel võib tekkida vajadus oma ettevõtte müümiseks. 

20. novembril toimus Kaubandus -Tööstuskoja ruumides seminar, mille korraldajate eesmärk oli tuua saali ettevõtete omanikud, mille vanus on 20 ja rohkem aastat. Seminari eesmärgiks oli anda osalejatele ülevaade sellest, kuidas hinnata müüdava ettevõtte väärtust, kuidas ettevõte müügiks ette valmistada, millised on müügi õiguslikud ja finantsaspektid ning kuidas köita võimalike investorite tähelepanu.

Ettevõtete väärtused on kasvanud – Erki Katkosild OÜ Investment Agency-st tegi seminarist osavõtjatele ülevaate hindamismeetoditest, mida kasutatakse ettevõtte väärtuse hindamisel. Paljusid huvitas millised on trendid ettevõtte väärtuse kujunemisel. Väärtused on olnud viimase paari aasta jooksul mõõdukas kasvus. Loomulikult ei puuduta see kõiki majandussektoreid. Erki võrdles oma ettekandes Euroopa Liidu ja Eesti avalike ettevõtete EBITDA kordajaid samades sektorites 2013 aasta lõpus, mis EU keskmisena oli 11,6 ja Eestis 8,8 kordse määraga. Hinnavahe turgudel moodustab  24%.

Tee „ pruut“ ilusaks. - Jelena Štšeberina, Finantskonsultant OÜ partner tegi ülevaate tegevustest, mis tagavad ettevõtte sujuvama müügiprotsessi. Oma ettekandes võrdles ta ettevõtet, mis on müügiks ettevalmistamata - näomaskiga hommikumantlis tüdrukuga, kes võib peigmehe (investori) ära hirmutada. Mida siis teha, et „pruut“ oleks ilus? Esmalt tuleks määratleda müügiobjekt, peale seda eraldada müüdavast ettevõttest põhitegevusega mitteseotud varad. Hea oleks läbida enne müügiprotsessi alustamist ka eelaudit, mis tooks välja ettevõtte nõrkused, mis võivad müügiprotsessis lõppväärtust vähendada. Juhul kui planeeritakse jätkata äritegevusega, võiks ettevõtte omand olla vormistatud äriühingusse. Raha ja aeg, mis on panustatud müügieelsetesse tegevustesse, tasuvad ennast ära müügiprotsessis, hoides kokku nii aega ja kui ka suurendades ettevõtte lõpphinda ning tehingu toimumise tõenäosust.

Kaasa advokaat võimalikult vara - Gerli Kilusk, Advokaadibüroo Red partner rääkis seminaril käsitletud valdkonna õiguslikest aspektidest. NDA, MOU, LOI, DD, SPA, BTA, SHA, Signing, Closing – hulk inglisekeelseid termineid, mis kirjeldavad ettevõtte ostu-müügiprotsessi ja -lepingu erinevaid lõike. Gerli tegi lühikokkuvõtte oma 10-aastasest kogemusest selles valdkonnas. Iga tehing on unikaalne ja oma tegijate nägu, kõik tehingud võtavad rohkem aega, kui esialgselt planeeritud. Parim leping on selline, mida enam kunagi sahtlist välja ei võeta – need olid mõningad mõtted, mis läbisid Gerli esitlust.

LHV Pank võib finantseerida kuni 13 miljonit eurot tehingu mahust - Indrek Nuume, LHV Panga juhatuse liige tutvustas LHV panka ja reeglistikku, mille alusel võetakse vastu finantseerimisotsuseid. Indrek rääkis sellest, et otsustavad momendid on omanike taust ja usaldusväärsus ning finantseeritava projekti finantsanalüüs. LHV finantseerib tavaliselt kuni 4,5 kordse EBITA ulatuses  5 aastase laenuperioodiga ning eeldab minimaalset DSCR 1,2. Indrek soovitas investeeringute tegemisel kaasata ettevõtte võtmeisikuid ning arvas, et praegu on hea aeg ettevõtteid välisomanikelt tagasi osta.

Baltikumi turule on tulemas 500 miljonit eurot riskikapitalifondide raha  - Peeter Saks, AS BaltCap juhtivpartner. Oma ettekandes soovitas ta ettevõtteid pakkuda riskikapitali fondidele. Baltcap omab täna oma portfellis Eestis, Lätis ja Leedus 30. ettevõtet, mis teevad kokku 300 miljonit eurot käivet ning kus on kokku 4300 töötajat. Jaanuaris 2014 avati uus BaltCap Private Equity Fund II, mille varade mahuks planeeritakse 100 miljonit eurot. Nende investeerimisstrateegiaks on osta ettevõtetes enamusosalusi. Tehingu suurusjärk on  5-15 miljonit eurot ettevõtte kohta. Järgnevalt soovitakse seda 5-10 aasta jooksul koostöös juhtkonna ja kaasomanikega arendada ning seejärel ettevõttest väljuda. Valdav osa ettevõtete väärtuse kasvust on senini tulnud oma valdkonnas konkureerivate ettevõtete ühendamisest.

Investment Agency andmetel ostsid Eesti ettevõtted 2014 aastal Soomes  2 ettevõtet - Tero Nummenpää, Translink Corporate Finance Ltd. Tero Nummepää rääkis sellest, kuidas käesoleval aastal on eesti ettevõtted ostnud 2 ettevõtet Soomes. Soome ettevõtted on huvitatud Eesti ettevõtetest tänu meie geograafilisele lähedusele. Laienemise soovi puhul vaadatakse esimesena Eesti või Rootsi suunas. Eesti eelisteks Soome ees on tänane soodsam tööjõu hind ning paindlikum tööjõuturg. Soomes on väga tugevad ametiühingud ning seetõttu on töötajate vallandamine ning tööjõukulude vähendamine pikk ja keerukas protsess. See on aga tinginud situatsiooni, kus ettevõtted on väga ettevaatlikud tööjõu värbamisel. Samuti on Eesti tööjõud kõrgelt kvalifitseeritud. Tuleviku trendidena nägi Tero turu konsolideerimisi erinevates sektorites. Tema hinnangul saavad enamasti selliseid trendid alguse USA turult ning paari aasta möödudes hakatakse sarnaseid tehinguid tegema Inglismaal, kust see levib edasi üle Euroopa. Viimasel ajal on ta Skandinaavias täheldanud konsolideerimise trende järgmistes valdkondades tegelevate ettevõtetega:

•             Laste päevahoid

•             Erakliinikud

•             Vanadekodud

•             Tööstusseadmete hooldusettevõtted

•             Erakoolid

Tootmisvaldkonna Soome ettevõtted soovivad Eesti ettevõtet osta eeskätt oma kliendibaasile toodete pakkumiseks. Eesti ettevõtte kohalikus kliendibaasis nad üldjuhul suurt lisandväärtust ei näe, kuna võiksid alternatiivina tootmise ise Eestisse rajada. Üheks huvipakkuvamaks sektoriks  Soome ettevõtete jaoks on IT ja e-kaubanduse valdkond, kus ettevõtted soovivad omandada turu suurimaid tegijaid või konsolideerida turgu. Tero hinnangul suudavad e-kaubanduse valdkonnas kasumit toota peamiselt turuliidrid.

Illar Kaasik, Investment Agency OÜ juhtivpartner