Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Investeeringute kaasamise alternatiivsed võimalused energeetikasektori vaatevinklist.

Eesti investorid on hakanud viimastel aastatel huvituma energeetikasse investeerimisest. Seni panustasid sellesse sektorisse julgemalt välisinvestorid Soomest, Norrast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Heaks näiteks on pealinna soojamajanduse tagasiostmine prantslastelt ja VKG investeeringud Virumaal kohalike investorite abil.

Võimalusi investeerimiseks esialgu napib. Oodatakse Eesti Energia edasisi arenguid. Senise 30%-se kasuteguriga põlevkivi põletamise asemel arendatakse edasi õli tootmist, mis võimaldab jääkproduktina tekkivast põlevkivigaasist elektrit toota. Need investeeringud vajavad vahendeid ja siin oleks mõistlik investoreid kaasata.

Muudatused on toimunud Eesti Gaasi kontsernis. Möödunud aasta lõpus jagunes AS EG Võrguteenus eraldumise teel, asutades uue äriühingu AS Gaasivõrgud. Uus firma sai oma valdusesse gaasi jaotusvõrgud ja tegeleb gaasi jaotusteenuse äriga. LNG tulekuga turule vajab ka gaasivõrk arendamist ja siin võib avaneda huvitav investeerimisvõimalus investoritele. Võimalus on juba täna osta mõni väiksem gaasivõrguettevõte.

Soojaettevõtetesse investeerimist on tagasi hoidnud Konkurentsiameti poolt kehtestatud 7-8%-ne tulunorm. Kaugkütteseadusesse plaanitakse õnneks mitmeid muudatusi: 2-tariifne hind; motivatsiooni loomine ettevõtjatele teostamaks investeeringuid; ainult suurte piirkondade hinna kooskõlastamine jne. Võib tekkida olukord, kus paljudes piirkondades kaugküte kui selline kaob ja tekib vajadus mitmete lokaalkatlamajade rajamiseks. Nende rajamine vajab omakorda investeeringuid.

Lähiaastatel tasub olla valmis investeerimiseks energeetikasse.

Aivar Ljaš, Investment Agency OÜ arendusjuht

Telefon:  +372 51 12 908
E-post: aivar.ljash@agency.ee