Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Euro kasutuselevõtt 2014 aastaks Lätil käeulatuses.

Läti valitsus on seadnud eesmärgiks 1. jaanuariks 2014 võtta kasutusele euro. Vaatamata kõigele negatiivsele, mis Euroopa Liidu ühisraha ümbritseb, miks peaks Läti siiski ühinema euroga? Läti peaminister Valdis Dombrovskis leiab, et euroga liitumine edendab kaubandust, vähendab tehingukulusid, suurendab välisinvesteeringuid ja teeb reisimise lihtsamaks. Ta lisas, et 2013 aasta alguses plaanib Läti valitsus küsida Euroopa Keskpangalt ja Euroopa Komisjonilt hinnangut Läti sobivuse kohta euroraha kasutuselevõtmiseks. Samuti avaldas ta lootust, et euro on Lätis ringluses juba 2014 aasta alguses nagu see on hetkel naaberriigis Eestis. Siinkohal tutvume lähemalt euroga liitumise tingimustega ja Läti hetkeseisuga eesmärgi saavutamisel.

Euroopa Liidu(EL) liikmesriigid, kes ei ole veel liitunud euroalaga, peavad vastama mitmetele tingimustele, et võtta kasutusele ühisraha. Selleks tuleb täita järgnevad Maastrichti kriteeriumid:

1. Riigi inflatsioonimäär ei tohi ületada kolme kõige madalama tulemusega liikmesriigi inflatsioonimäära rohkem kui 1,5 protsendipunkti võrra;

2. Valitsussektori eelarve puudujääk peab olema väiksem kui 3% sisemajanduse koduproduktist (SKP);

3. Riigivõlg ei tohi ületada 60% SKPst;

4. Riigi pikaajaline intressimäär ei tohi ületada kolme madalaimat inflatsioonimäära näidanud liikmesriigi keskmist intressimäära rohkem kui 2 protsendipunkti võrra;

5. Riik peab vähemalt kaks aastat osalema vahetuskursimehhanismis ERM ja hoidma oma vääringu vahetuskursi euro suhtes stabiilsena + / -15% ulatuses.

Maastrichti kriteeriumite peamine eesmärk on see, et euroga ühineks ainult need Euroopa Liidu liikmesriigid, kelle majanduslik olukord tagab hinnastabiilsuse ja efektiivse funktsioneerimise euroalas. Selleks, et veenduda Läti valmisolekus euroga liitumiseks, tuleb valitsusel esitada vastav ettepanek Euroopa Komisjonile ja Euroopa Keskpangale, kes seejärel koostavad lähenemisaruande, kus on hinnang riigi valmisoleku kohta osalemiseks Euroopa Majandus-ja Rahandusliidus (EMU). Positiivse hinnangu korral liitub Läti EMU-ga ja tutvustab eurot kui seadusliku maksevahendit kogu riigis.

Kui hästi on Läti tegutsenud senini?

Maastrichti kriteeriumite täitmine – andmed november 2012.

Kriteerium

Kriteerium november 2012

Läti saavutus november 2012

Eelarve tasakaal (% SKP-st)

-3,0

-3,4*

Riigivõlg (% of SKP-st)

60,0

42,2

Keskmine inflatsioon viimase 12 kuu jooksul (%)

2,8

2,5

Riigi võlakirjade pikaajalised intressimäärad (%)

6,1

4,8

Valuutavahetus (%)

+/-15

0

Nagu näeme eelpool väljatoodud tabelist on Läti täitnud peaaegu kõik Maastrichti kriteeriumid (* Läti eelarve puudujääk jääb prognooside kohaselt alla nõutud 3% SKP-st aastal 2012 ja väheb veelgi aastal 2013), seega on liitumiseks roheline tuli. Hetkel on Läti eurole üleminekul õigel suunal, kuid on mõned murekohad, mis võivad mõjutada eesmärgi saavutamist. Sügisel uurimisagentuuri TNS poolt korraldatud küsitlus näitas, et Läti rahvas on suhteliselt ettevaatlik euro vastuvõtu suhtes. Kõigest üks kolmandik vastanutest pooldas euroga ühinemist. Seega pole Läti valituse suurim probleem mitte Euroopa Komisjoni veenmine, vaid komistuskiviks on pigem Läti rahvas. Tõsi, referendumi korraldamine pole kohustuslik, kuid poliitilise stabiilsus tagamiseks oleks Dombrovskise valitsusele parem ette võtta kindlaid samme euro populariseerimiseks.

Allikad:

www.guardian.co.uk/world/2012/sep/19/latvia-keen-join-euro

www.eiro.lv/eng/the_euro/euro_changeover_in_latvia/compliance_with_maastricht_criteria