Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Eestis M&A tehinguid 2013. aastal eelnevaga võrreldes rohkem – Euroopas vastupidi.

Ülemaailmne ettevõtete ostu ja ühinemise turg näitas 2013. aastal langust. M&A turu langust oli näha nii tehingute arvu, kui ka tehingute mahu järgi. KPMG poolt teostatud uuring näitas tehingute arvu langust aasta jooksul ca 12% ning tehingute mahu vähenemist sama perioodi jooksul 7%.

Ettevõtete ülevõtmiste arv näitas vastupidist dünaamikat Balti riikides. Tulenevalt advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene poolt läbiviidud uuringust kasvas 2013. aastal eelnevaga võrreldes ostu ja ülevõtmiste tehingute arv 40% võrra. Samuti näeb advokaadibüroo Sorainen positiivset tendentsi tehingute arvu kasvus Läti, Leedu ja Eesti turul.

Eesti M&A turu viimase aja eripäraks on Skandinaavia investeerimisfondide väljumine ja kohaliku kapitali sissevool. Näiteks müüs Askembla Growth Fund oma Bauhof AS ja My Fitness AS aktsiad 2013.a suvel. Askembla Growth Fund väljus TD Baltic As-ist müües oma osaluse ettevõtte juhtkonnale eelmise aasta novembris. Askembla Growth Fund sulges Klick Eesti ja OÜ Caral Arendus aktsiate müügi tehingud 2014.a esimestel kuudel. Sama tendentsi, kus Skandinaavia investeerimisfondid väljuvad Eestist, võib oodata ka lähiperspektiivis.

Ajal, mil Skandinaavia investeerimisfondid väljuvad Balti riikidest, luuakse ja avatakse uusi erakapitali põhinevaid investeerimisfonde. Balti Innovatsiooni Fond investeerib järgneva nelja aasta jooksul koostöös Euroopa Investeerimisfondi ja kohalike riiklike struktuuridega 100 mln EUR era- ja riskikapitali fondidesse. Kokku koos fondi investoritega lisandub turule üle 200 mln EUR. Baltikumi suurim fondihaldur BaltCap asutas BaltCap Private Equity Fund II 2014. a veebruaris, fondi plaaneritud maht on 100 mln EUR. Uute erainvesteerimisfondide tekkimine ja nende tegevuse aktiviseerimine suurendab tehingute arvu Balti M&A turul. Erinevate analüütikute arvamusel võime lähiajal oodata tehingute kasvu mahuga kuni 5 mln EUR.

Euro kasutusele võtmine Lätis mõjub positiivselt ettevõtete ülevõtmiste arvu kasvule Balti riikides. Advokaadibüroo Sorainen Leedu kontori advokaat Sergej Butov toob paralleele euro kasutuselevõtmisega Eesti ja Läti vahel: „Nagu Eesti kogemus näitas, aktiveerib turuosaliste euroeufooria tehingute turgu umbes aasta enne ja pärast euro kasutuselevõttu“.

Aleksei Vorobjov, Investment Agency OÜ analüütik

Telefon:  +372 519 14 807
E-post: aleksei.vorobjov@agency.ee