Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Eesti naaberriikide M&A tehingute turg 2016. aastal

Soome

Soome majandus jõudis 2015. aasta viimases kvartalis, peale neli aastat kestnud majanduslangust taas kasvufaasi. Soome Keskpanga kohaselt prognoositakse 2016. aastaks 1,1% suurust majanduskasvu ning järgnevateks 2017. ja 2018. aastateks kasvu vahemikus 1-1,1%. Eksperdid peavad majanduskasvu mootoriteks sisetarbimise kasvu ja madalaid deposiidi intresse pankades, mis tõid kaasa tarbijate investeeringute kasvu kestvuskaupadesse. Translink Corporate Finance OY partneri Mikko Katramo andmetel toimus Soomes üheksa kuuga 7% võrra suuremas mahus ehk 5,8 miljardi euro ulatuses ettevõtete ülevõtmistehinguid. Suurt aktiivsust on oodata ka ehitusvaldkonnas, kus uute ehituslubade taotlemine kasvab ning selle jätkumist on oodata ka järgnevatel aastatel.  Soome ettevõtted vaatavad jätkuvalt Eesti suunas, otsides oma ettevõtetele sünergiavõimalusi.

Venemaa 

OÜ Investment Agency analüütiku Aleksei Vorobjovi sõnul on Venemaa majandus jätkuvalt tugevalt sõltuv nafta- ja gaasisektorist. Ligikaudu 30% sealsetest riigi eelarvetuludest tulevad nafta ja gaasi müügist. 2016. aastal maksis nafta barrel 30 USD ringis, täna liigub see juba 50 USD kandis. Nafta hinnatõus tõi endaga kaasa Venemaa börsiindeks RTS-i kasvu 40% võrra. Olenemata 2016. aastal aset leidnud nafta hinna tõusust jääb Venemaa majandus endiselt langusfaasi.

M&A turul toimus 2016. aasta esimese poolaasta jooksul 10% võrra vähem tehinguid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tehingute kogumaht ulatus 15,5 miljardi USD-ni, millest 56% toimus ehituse ja kinnisvarasektoris, 14% kaubanduse ning 14% maavarade kaevandamise sektoris. Märgatav langus toimus nafta ja gaasisektoris, olles viimase 7 aasta madalaimal tasemel. Tehingute aktiivsuse ja hinnakasv toimus põllumajandussektoris, mida on toetanud sanktsioonid, rubla devalveerimine ning riigi toetused.

Läti

Läti majanduses toimus 2016. aastal majanduskasvu pidurdumine, Läti Keskpank alandas majanduskasvu prognoosi 2%-lt 1,4%-ni. Majanduskasvu languse põhjuseks peetakse Euroopa Liidu abifondide kasutamise pidurdumist. M&A valdkonnas on ka häid uudiseid – jaanuarist kuni augustini toimus Lätis konsultatsiooniettevõtte Prudentia noorempartneri Ivars Pinkulise sõnul 38 tehingut, eelmise aasta samal perioodil oli neid 31. Suurim aktiivsuse kasv toimus tootmisettevõtete sektoris, kus Food Union omandas jäätisetootmise tehased Isbjornis Norras ja ALPIN57LUX’í Rumeenias.  
Läti suurim farmaatsiaettevõte omandas kolm äritegevust Lätis ja Valgevenes. Jaekaubandussektoris võib suurima ülevõtmistehinguna välja tuua 30 kauplusega kauplusteketi ostu TOP poeketi poolt. Selles sektoris on oodata piiriüleseid tehinguid ka teistes Balti riikides.  Äramärkimist väärivad veel suuremad kaubanduskeskuste müügitehingud: Riga Plaza 93,4 miljoni EUR, Domina 74,5 miljoni EUR-ga ja Atrium Azur 12,5 miljoni EUR-ga. 
Läti suurimaks M&A tehinguks võib nimetada kapitali kaasamist riiklikule lennufirmale Air Baltic. Tehing suleti 2016. aasta kevadel 132 miljoni euroga ja suurimaks investoriks oli Ralf-Dieter Montag-Girmes. Tehing lõpetas Prudentia jaoks 5-aastase osalemise Air Baltic projektis ning päästis ettevõtte potentsiaalsest maksejõuetusest. 

Sellest mis on toimumas Soome ja Läti majanduses ning millised huvid võiksid olla antud maade ettevõtetel Eestis, on võimalik täpsemalt kuulda juba 27. oktoobril Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Investment Agency korraldataval seminaril “Kuidas müüa oma elutööd?”.

Kohtumiseni seminaril!
Illar Kaasik, Investment Agency OÜ partner