Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Eesti majandus 2016 aastal

Eesti majanduse kasv on tagasihoidlikul tasemel, käesoleval aastal püsib see 1,2% juures, seisab Eesti Panga majandusprognoosis.
Viimastel aastatel on Eesti majanduskasvu peamisteks mootoriteks olnud sisetarbimine ja tööhõive kasv, kuid selge on, et hõive lõputult kasvada ei saa ning tööealiste elanike arv väheneb aasta-aastalt. 
Tööviljakuse kiirem kasv on ülejäänud Euroopa riikidega võrreldes raugenud, kuid Eestil on omajagu eeliseid, mille abil kasvu soodustada. Näidetena võib tuua korras riigi rahanduse ja väikese riigivõla, varasemast väiksema erasektori laenukoormuse ja soodsad laenutingimused, paindliku tööturu.

Kuigi olulistel kaubanduspartneritel Soomel ja Venemaal esineb majanduse kohanemisel raskusi, on Euroopa Keskpanga otsusega suurendatud rahatrükki 80 miljardi euroni kuus ning endiselt madal naftahind mõjutab jätkuvalt majanduskeskkonda.

Mõnevõrra ärevust tekitavaks võib pidada Venemaal toimuvaid arenguid, Ukraina ning Süüria pingekoldeid. Kas põgenike kriis loob Euroopa Liidu majandusele täiendava kiirendi või toob kaasa hoopis Schengeni piirirežiimi muutused? 2016 aasta toob suure tõenäosusega kaasa vastused nii mõnelegi eelpool tõstatatud küsimusele.

Naabrite ebakindel majanduslik olukord toob Eesti majandusele nii probleeme kuid samal ajal paneb otsima ka uusi võimalusi kuidas edasi liikuda.
Eesti ja Soome majandus integreeruvad üha rohkem, nii mõneski valdkonnas on meie tegevustest kasu ka põhjanaabrile. Siinkohal võiks nimetada Rail Baltica projekti ja sellest tekkinud Soomepoolset huvi kasvu Helsingi-Tallinn tunneli osas.

Valitsev ebakindlus majanduses sunnib otsima uusi ideid. Kiired muutused toimuvad uute tehnoloogiate valdkonnas. Mõnede märksõnadena võib nimetada: tehisintellekti arengut, isesõitvat autot ning miks mitte ka droone, tehisvirtuaalsust, energiakokkuhoiu lahendusi, termotuumasünteesi katsetusi Saksamaal, USA-s ja Hiinas.
Meil tasub aktiivselt jälgida mis toimub uute tehnoloogiate valdkonnas, kuna Eesti väiksus on võimaldanud seni olla edukas uute lahenduste kiirel rakendamisel. Samas on suur oht jääda loorberitele puhkama ning kaotada saavutatud edu, sest maailm muutub uute tehnoloogiate arengu tõttu kiire tempoga. Tänasel päeval muudab Uber taksonduse põhimõtteid  aga juba  4-5 aasta pärast võib seda teha isesõitev auto.

Muutused toimuvad ka ühiskondlikus mõtlemises. Madalast naftahinnast tingitud kriis põlevkivikeemia ja energeetika sektoris on toonud päevakorda ka Eesti muude maavarade temaatika. Räägitakse aktiivselt võimalusest alustada Euroopa suurima fosforiidimaardla uuringuid. 

Loodan, et siin haarab jõulise initsiatiivi riik ja valitseb oma omandis olevat rikkust kindlakäeliselt ning loodust võimalikult vähe kahjustades. Maavarade uuringuid peab teostama riik ja strateegiliste maavarade kaevandamise initsiatiiv peab olema samuti riigi käes.
Ei tasu karta rikkaks saamist, edukus ja rahva heaolu tagavad selle, et noored ei sõida Eestist ära. Piisav rikkus tagab head võimalused hariduse, sotsiaal- ning riigikaitse vajaduste tarbeks katteallikate leidmiseks.
2016 aasta tuleb Eesti majanduses edukas, kuid selleks, et see oleks ka järjepidev peame kohanema muutustega ja olema julgemad uuenduste elluviimisel.

Investment Agency OÜ partner Illar Kaasik