Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

2014. vaheaasta EL abide rakendumisel perioodiks 2014 - 2020.

Märtsis kinnitas EV valitsus heaks 2014-2020 EL struktuuritoetuste seaduse eelnõu. Eesti saab võimaluse lähiaastatel kasutada EL toetusi mahus 5,9 miljardit EUR, mis on 0,9 miljardi võrra suurem eelmise perioodi toetuste mahust. Eriti suure hüppe tegid põllumajanduse ja maaelu toetused, mis kasvasid 1,2 miljardilt eurolt 1,73 miljardini euroni. Tähelepanuväärne on saabuv periood ka võimaluse osas kaasata vahendeid Rail Baltica rajamiseks, mis tähendab Eesti majanduse jaoks ca 1 miljardi euro suurust koguinvesteeringut.

2014. aasta möödub siiski ilma rahasüstita majandusse, toetuste rakendamiskavade väljatöötamine ning kooskõlastamine võtab aega ja seega saame näha toetuste aktiivsemat mõju majandusele alles 2015. aasta alguses. Seega võib arvata, et teatud majandusharudes nagu: ehitus, põlumajandussektori investeeringutes jne, on tegevusmahud väiksemad võrreldes 2013. aastaga. Seetõttu on räägitud 2014. aastal võimalikust ehitushinna langusest, mis omakorda annab parema stardipositsiooni uute projektide käivitamisele. Samas võib oletada, et Rail Baltica projekti käivitumisel on ehitusturul, eriti teedeehitussektoris, ehitusmahud märkimisväärsed.

Illar Kaasik, Investment Agency OÜ partner

Telefon:  +372 50 51 753 
E-post: illar.kaasik@agency.ee